KUSTANNUS HD

Reijo Vuorinen

Ravikuja 1, 32200 Loimaa
puh. 041 5014 548

Harmaa kapina
Harmaa kapina on Suomen vanhuspalvelun ongelmiin perustuva satiirinen tarina Lahdelman palvelutalon elämästä. Pieni sotaveteraanien ryhmä suivaantuu huonoihin oloihin. Ryhmää johtaa entinen kaukopartioluutnantti Kelohonka, joka organisoi ensin hoivarobottien tuhoamisen, nälkälakon ja lopuksi palvelutalon valtauksen.

Huumorin keinoin tuodaan esille, ettei vanhusten olojen parantaminen ole välttämättä kiinni hoitajamitoitusten desimaalien kymmenyksistä, eikä liioin vanhushuoltoon käytetyistä määrärahoista, vaan kaikki ongelmat johtuvat loppujen lopuksi hoivatyön osapuolten asenteista ja arvovalinnoista. Ratkaisevaa ei ole se tuottaako palvelut yksityinen vai julkinen sektori. "Olen toiminut vanhusten ja kehitysvammaisten asumispalveluita tarjoavassa yhdistyksessä lähes kolme vuosikymmentä. Siten ympäristö ja ihmiset, joista kirjoitan, ovat minulle tuttuja", Vuorinen sanoo.

Harmaa kapina on Reijo Vuorisen kolmas kirja.


ISBN 978-952-7244-74-6

Lue kirjaan liittyen:

Suur-Keuruu-lehden artikkeli

Kirjeesi ovat kaikkeni
Reijo Vuorisen toimittama kirja ei ole sotakuvaus, vaan tarina rakkaudesta, ikävästä, puutteellisista oloista ja lujasta uskosta tulevaisuuteen ja samalla Suomen karjalaisten tarina, missä vuosisatoja samoilla paikkakunnilla eläneet karjalaiset suvut ja perheet hajosivat lopulta ympäri Suomea.

Kirja on Karjalan Impilahdelta kotoisin olevien nuorten Martin ja Mirjan talvi-, jatko- ja Lapin sodan aikaisista kirjeistä koostuva teos. Nykypäiviin säilyneitä kirjeitä oli 1088 kpl ja postikortteja yli 100 kpl. Kirjaan valikoitui 327 kirjettä. Ensimmäinen kirje on kirjoitettu 5.12.1937 eli noin kaksi vuotta ennen talvisodan syttymistä ja viimeinen 6.11.1945, noin vuosi jatkosodan päättymisen ja puoli vuotta Lapin sodan päättymisen jälkeen. Sota erotti juuri kihloihin menneet nuoret, eikä sotien päättyminenkään tuonut helpotusta elämään.

Kirja on laajin Suomen sota-ajan kirjeistä tehty kokonaisuus niin ajallisesti kuin säilyneiden kirjeiden määrän suhteen. Kirja on sotien aikaisen karun arkielämän realistinen ja vaikuttava kuvaus.


ISBN 978-952-7244-38-8

Lue kirjaan liittyen:

Suur-Keuruu-lehden artikkeli (Osa 1)

Suur-Keuruu-lehden artikkeli (Osa 2)