KUSTANNUS HD

Matti Taatila

Ravikuja 1, 32200 Loimaa
puh. 041 5014 548

Sananpalvelija
Tämä on kertomus palveluksestani pappina opiskeluvuosistani lähtien, aina viimeiseen työpäivään asti. Kertomus on helppolukuinen sille, joka tuntee kiinnostusta kirkon elämään ja hengellisiin kysymyksenasetteluihin, vaikeampi niille, joilta tämä puuttuu.

Kertomuksella on elämäkerran muoto, mutta vain muoto: se ei ole kertomus minusta, tai en ole ainakaan tarkoittanut kirjoittaa sitä sellaiseksi. Elämäni ja henkilöni tuskin kiinnostavat ketään. Omat elämänvaiheeni, jonkin verran myös perheeni vaiheet palvelevat kuitenkin tarinan kronologisena runkona.


Näin Matti Taatila tiivistää uskomattoman kirjansa.


ISBN 978-952-7244-10-4

Lue kirjaan liittyen:

Seutu-Sanomien artikkeli