KUSTANNUS HD

Suvi Saaresti

Ravikuja 1, 32200 Loimaa
puh. 050 3639 195

Valon lapsen kasvatuskirja
Lapsen kasvatus on aikuisen ja lapsen yhteinen projekti. Kaikki lähtee vuorovaikutuksesta, sen määrästä ja laadusta. Aikuinen on osapuoli, joka ohjaa elämänkokemuksensa ja -näkemyksensä voimin lasta tämän yksilöllistä polkua eteenpäin. Tietoinen kasvatus syntyy kasvattajan halusta ymmärtää syvällisemmin kasvuprosessin merkitystä heille molemmille. Vastavuoroisuus tarjoaa kaksisuuntaisen kehittymisen mahdollisuuden.

Lapsen kasvatuskirja on juuri nyt ajan hermolla. Meiltä puuttuu teos, joka ottaisi rohkeasti kantaa, mistä kasvatuskentän tämän hetkiset ongelmat ovat syntyneet. Kirja on kirjoitettu helppolukuiseksi, helposti samaistuttavaksi. Tarinan muotoon kirjoitettu teksti on jokaiselta lauseeltaan täynnä asiaa.

Kirjoittaja Suvi Saaresti on 40-vuotias kolmen lapsen äiti ja työskentelee lastentarhanopettajana. Hän on asunut Iso-Britanniassa, Ranskassa, Alankomaissa ja Saksassa, ja saanut myös tätä kautta paljon kokemusta ja näkemystä ihmiselämästä erilaisissa ympäristöissä ja elämänvaiheissa.

"Olen työssäni päivittäin todistamassa lasten jatkuvasti kasvavia ongelmia ja vanhemmuuden monisyisiä haasteita. Tunnen tärkeäksi, että oman työni, vanhemmuuden ja opintojeni kautta saamani asiantuntijuus: kokemus ja ymmärrys kasvatuksesta sekä sen ongelmista ja ratkaisuista löytäisi kanavan ihmisten luokse."

Ainutlaatuinen kirja lasten vanhemmille ja kaikille niille, jotka huolehtivat lapsen kehityksestä ja hyvinvoinnista.


ISBN 978-952-7066-82-9

Katso myös:

Kirjailijan kotisivut: suvisaaresti.fi