KUSTANNUS HD

Katri Karasma

Metsäpuro 16, 10210 Inkoo
puh. 050 3639 195

Aikka-puun omenia
Professori emerita Katri Karasma (ent. Sarmavuori) on kouluttanut äidinkielen opettajia Helsingin ja Turun yliopistossa. Hän on pitänyt luentoja ja seminaareja sekä luokanopettajille että aineenopettajille. Hän on kehittänyt äidinkielen opetustiedettä, joka on oppiaineen erillisiä osa-alueita yhtenäistävä näkemys. Teoksessa Aapisesta ylioppilaskokeeseen - äidinkielen opetuksen historia (2014) hän on seurannut suomen kielen tuloa oppiaineeksi, opetuskieleksi ja paljolti peruskoulun uusien oppikirjojen myötä eheytyväksi tärkeysaineeksi.

Karasma on seurannut pitkittäistutkimuksena helsinkiläisten (ABC-projekti) ja turkulaisten (LAKE-projekti ja AO-projekti) oppilaiden äidinkielen opetuksen tavoitteiden saavuttamista koko kouluajan ja tehnyt niistä raportteja.


ISBN 978-952-7244-76-0