KUSTANNUS HD

Jukka Mustonen

Ravikuja 1, 32200 Loimaa
puh. 041 5014 548
Jukka Mustonen

Emeritusprofessori
Sisätautien ja nefrologian erikoislääkäri

Toiminta Tampereen yliopistossa (1988 – 2014)
Sisätautiopin apulaisprofessori ja professori 25 vuotta
Lääketieteellisen tiedekunnan varadekaani ja dekaani 10 vuotta
Ollut kouluttamassa noin 2000 lääkäriä
Ollut kouluttamassa satoja erikoislääkäreitä

Toiminta Tampereen yliopistollisessa sairaalassa (1978 – 2014)
Apulaislääkäri, Erikoislääkäri, Apulaisylilääkäri, Ylilääkäri

300 tieteellistä julkaisua sisätautien, munuaistautien, reumatautien ja infektiotautien alalta

Luottamustoimet
Tampereen Lääkäripäivien johtokunta
Suomen Nefrologiyhdistyksen puheenjohtaja
Suomen Sisätautilääkäriyhdistyksen puheenjohtaja ja kunniajäsen
Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin valtuuskunta
Munuaissäätiön hallituksen puheenjohtajaPaistettu sipuli auttaa paiseissa -teoksen kirjailija professori Jukka Mustonen on tukenut toimintaamme monin tavoin ja toimii Munuaissäätiön puheenjohtajana. Aihe on lisäksi äärettömän mielenkiitoinen.

Petri Inomaa

Viestintäpäällikkö
Päätoimittaja Elinehto-lehtiSisätautiopin professori Jukka Mustosen 30 vuoden aikana keräämä aineisto on ainutlaatuinen. Kirjoista saadut näkemykset ovat auttaneet häntä lääkärin työssä potilaiden kohtaamisessa, ja niiden avulla hän on välittänyt tärkeitä teemoja lääketieteen opiskelijoille.

Menestyneet kirjailijat kuvaavat teoksissaan sairauksien syitä, oireita, ennustetta ja hoitomenetelmiä. Kirjan tarkoitus on tuottaa elämyksiä ja hyvää mieltä, antaa lukijalle "hetkautuksen paikkoja" (Pentti Haanpää). Terveydenhuollon työntekijöille ja alan opiskelijoille kirja voi toimia jopa oppikirjana. "Älä lue kirjaa tosikkomaisena, vaan uteliain ja avoimin mielin", Mustonen evästää


Mustosen kirjan saa tilata sivuiltamme: http://www.kustannushd.fi/kirjakauppa tai suoraan s-postilla:Paistettu sipuli auttaa paiseissa
Sisätautiopin professori Jukka Mustosen 30 vuoden aikana keräämä aineisto on ainutlaatuinen. Kirjoista saadut näkemykset ovat auttaneet häntä lääkärin työssä potilaiden kohtaamisessa, ja niiden avulla hän on välittänyt tärkeitä teemoja lääketieteen opiskelijoille.

Menestyneet kirjailijat kuvaavat teoksissaan sairauksien syitä, oireita, ennustetta ja hoitomenetelmiä. Kirjan tarkoitus on tuottaa elämyksiä ja hyvää mieltä, antaa lukijalle "hetkautuksen paikkoja" (Pentti Haanpää). Terveydenhuollon työntekijöille ja alan opiskelijoille kirja voi toimia jopa oppikirjana. "Älä lue kirjaa tosikkomaisena, vaan uteliain ja avoimin mielin", Mustonen evästää.


Lue lisää kirjasta:

Virke-lehden artikkeli

Hammaslääkärilehden arvio

ISBN 978-952-7244-33-3