KUSTANNUS HD

Merja Murtonen

Ravikuja 1, 32200 Loimaa
puh. 041 5014 548

Kaavoituksen laillisuus ja laatu
Kaavoitusta ja rakentamista sääntelevä maankäyttö- ja rakennuslaki on keskeisin ympäristölakimme. Laissa annetaan paljon valtaa ja vastuuta kunnille. Sen lisäksi laki mahdollistaa niille huomattavan harkintavallan ylittämisen. Tämä teos on ensimmäinen, jossa todetaan tapahtuvan merkittävä harkintavallan ylitys ja kuntien suuresta vallasta taloudelle, elinympäristölle ja ihmisoikeuksille aiheutuvia seurauksia.

Teoksessa käsitellään kansainvälisten sopimusten ja kansallisten säädösten maankäyttö- ja rakennuslaille ja sen soveltamiselle asettamia vaatimuksia sekä kaavoitusta sääntelevän lain kykyä vastata tavoitteisiinsa. Kirjassa on lakiin ja kolmeen esimerkkikaavaan kohdistuvat tutkimukset ja näihin perustuvia lainsäädännön kehitysehdotuksia. Ehdotuksia voidaan käyttää sekä syksyllä 2011 ympäristöministeriössä alkaneessa lain toimivuusarvioinnissa että sen jälkeen toteutettavissa hankkeissa.

Teos perustuu suurelta osin tekijänsä Merja Murtosen diplomityöhön. Se on tarkoitettu ensisijaisesti apuvälineeksi lainsäädäntötyöhön, mutta soveltuu myös käytännön kaavoitustyötä tekeville, kuntien ja valtion viranomaisille, ihmisoikeuksien kanssa työskenteleville, oppikirjaksi ja elinympäristöä koskevaan päätöksentekoon osallistuville kansalaisille.

ISBN 9789525964240

Kuuntele kirjaan liittyen:

YleX-kanavan haastattelu