KUSTANNUS HD

Martti Linna

Metsäpuro 16, 10210 Inkoo
puh. 050 3639 195

Metsänhoitoa Suomen Karjalan Kannaksella — Kannaksen metsät ja niiden hoitajat 1800-luvulta vuoteen 1939

Karjalan Kannaksen metsänomistus oli ennen toista maailmansotaa pientilavaltaista. Pääosa Vuoksen varren rehevistä seuduista ja Itä-Kannaksen mäntykankaista oli yksityisten ihmisten omistuksessa. Sodan seurauksena he menettivät kotitilansa.

Kannaksen metsäluonto, metsien historia ja niiden hoito poikkesi merkittävästi muusta Suomesta. Metsissä näkyi Pietarin läheisyys sekä teollistuvan yhteiskunnan lasku- ja nousukaudet. Lähes kaikkien Suomen merkittävimpien metsäteollisuusyritysten juuret ovat Karjalassa. Millaiset metsät Kannaksella jäivät uuden rajan taakse? Entä millaista oli niiden hoito, ja millaisia olivat niiden hoitajat ennen vuotta 1939?

Martti Linna (s. 1966) on haminalainen metsätalousinsinööri ja kirjailija. Hän on kirjoittanut mm. romaaneja, novelleja ja historiikkeja.

ISBN 9789525556445

Lue kirjaan liittyen:

Vpl. Pyhäjärvi -lehden arvio

Martti Linna Wikipediassa